Carme Solé, as cores da infancia / los colores de la infancia / childhood’s colours

Carme Solé Vendrell é un nome imprencindible na ilustración catalana e española. Autora dun longo e variado percorrido artístico, atopou a forma de expresar a través de cor, olladas e faces o sentimento da infancia condensado ante os dramas da vida que tamén os máis pequenos teñen que sufrir. Unha selección da obra de Carme Solé estará presente na exposición ilustraMundos, e a autora acompañaranos no congreso internacional “Ilustrando a Diversidade” con senllas propostas para unha conferencia plenaria titulada “Os nenos do mar” e para o obradoiro “Libros ilustrados de autor”. Máis información sobre esta artista en: www.carmesolevendrell.com

Carme Solé Vendrell es un nombre imprencible en la ilustración catalana y española. Autora de un largo y variado periplo artístico, ha encontrado la forma de expresar a través de color, miradas y rostros el sentimiento de la infancia condensando ante los dramas de la vida que los más pequeños también tienen que sufrir. Una selección de la obra de Carme Solé estará presente en la exposición ilustraMundo, y la autora nos acompañará en el congreso internacional “Ilustrando la Diversidad” con sendas propuestas para una conferencia plenaria titulada “Los niños del mar” y para el taller “Libros ilustrados de autor”. Más información sobre esta artista en: www.carmesolevendrell.com

Carme Solé Vendrell is an indispensable name in the Catalan and Spanish illustration. She is an author of a long and varied artistic trip and she has found the way for expressing with colour, looks and faces the children’s feeling about the drama of life they also have to bear. A good selection about Carme Solé’s work will be present in illustraWorlds exhibition. In “Illustrating Diversity” international congress this artist will present the plenary conference “Children of the sea” and the workshop “Illustrated books of author”. For further information about her: www.carmesolevendrell.com

Advertisements
Publicado en Ilustradores/as | Deixar un comentario

Joanna Domanska, o plano da vida / el plano de la vida / the life’s plan

Joanna Domanska é unha pintora e ilustradora polaca que exporá parte dos seus debuxos e maletas ilustradas en ilustraMundos. Unha especie de ollada pormenorizada sobre as pequenas cousas da vida cotiá caracteriza o estilo desta autora que presentará no congreso “Ilustrando a Diversidade” unha conferencia plenaria sobre a ilustración como canle para a inclusión. Velaquí máis información sobre esta artista www.joannawdomanska.pl

Joanna Domanska es una pintora e ilustradora polaca que expondrá parte de sus dibujos y maletas ilustradas en ilustraMundos. Una especie de mirada pormenorizada sobre las pequeñas cosas de la vida diaria caracteriza el estilo de esta autora que presentará en el congreso “Ilustrando la Diversidad” una conferencia plenaria sobre la ilustración como vía para la inclusión. He aquí más información sobre esta artista www.joannawdomanska.pl

Joanna Domanska is a Polish painter and illustrator which drawing and illustrated suitcases will be presented in illustraMundos exhibition. A kind of detailed look about the tiny thinks of every day life is inside this author’s style. She will present a plenary conference about illustration as a way for inclusion in the international congress “Illustrating Diversity”. Here you are more information about this artist www.joannawdomanska.pl

Publicado en Ilustradores/as | Deixar un comentario

Mónica Weiss, a outra ollada / la otra mirada / another look

Mónica Weiss é unha ilustradora arxentina que forma parte da galería de autores que exporán obra en ilustraMundos. Arquitecta, escritora, ilustradora, conferenciante, deseñadora, profesora de arte, Weiss é unha das autoras máis destacadas e prolíficas do rico panorama da ilustración latinoamericana. Participará no congreso “Ilustrando a Diversidade” ofrecendo unha das conferencias plenarias previstas. Poderás atopar máis información sobre esta artista na súa web http://monicaweiss.com.ar/

Mónica Weiss es una ilustradora argentina que forma parte de la galería de autores que expondrán su obra en ilustraMundos. Arquitecta, escritora, ilustradora, conferenciante, diseñadora, profesora de arte, Weiss es una de las autoras más destacadas y prolíficas del rico panorama de la ilustración latinoamericana. Participará en el congreso “Ilustrando la Diversidad” ofreciendo una de las conferencias plenarias previstas. Podrás encontras más información sobre esta artista en su web http://monicaweiss.com.ar/

Mónica Weiss is an Argentinian illustrator in the artists gallery of illustraWorlds exhibition. Architect, writter, illustrator, speaker, designer, art’s teacher, Weiss is one of the most prominent and prolific author in the Latin American illustration. She will participate also in the congress “Illustrating Diversity” presenting one of the plenary conferences. For further information about http://monicaweiss.com.ar/

Publicado en Ilustradores/as | Deixar un comentario

Machiel Braaksma, o recolector de imaxes / recolector de imágenes / images collector

Machiel Braaksma é un dos ilustradores dos que poderás admirar obra na exposición ilustraMundos. Forma parte da minoría frisona, unha das linguas e culturas dos Países Baixos. Dono dunha capacidade especial para transformar en ilustración todo o que chega ás súas mans, Braaksma pronunciará unha conferencia plenaria e impartirá un obradoiro sobre a súa maneira de concibir a ilustración como reciclaxe da realidade, no congreso “Ilustrando a Diversidade”. Podes atopar máis información sobre este interesante artista visitando a súa web www.machielbraaksma.nl

Machiel Braaksma es uno de los ilustradores de los que podrás admirar obra en la exposición ilustraMundos. Forma parte de la minoría frisona, una de las lenguas y culturas de los Países Bajos. Dotado de una capacidad especial para transformar en ilustración todo lo que llega a sus manos, Braaksma pronunciará una conferencia plenaria e impartirá un taller sobre su manera de concebir la ilustración como reciclaje de la realidad, en el congreso “Ilustrando la Diversidad”. Puedes encontrar más información sobre este interesante artista visitando su web www.machielbraaksma.nl

Machiel Braaksma is one of the illustrators who will participate in illustraWorlds exhibition. He is member of the Frisian minority, one of the languages and cultures from th e Netherlands. He is an artist with a special talent for transforming in illustration all the materials finding by him. Braaksma will present in “Illustrating Diversity” international conference a plenary conference as well as a workshop about illustration as a way for recycling reality. For further information about this interesting illustrator you can visit his website www.machielbraaksma.nl

Publicado en Ilustradores/as | Deixar un comentario

illustraWorlds, an intercultural exhibition

In coincidence with “Illustrating Diversity” international congress it will cellebrate the exhibition “ilustraMundos/illustraWorlds”, which will be open next 20 February in the Fonseca Palace.

illustraWorlds will show works from illustrators related to different cultures in the world: Mónica Weiss (Argentina), Carme Solé (Catalunya), Antonio Seijas (Galicia), Machiel Braaksma (Frisia/Netherlands), Joanna Domanska (Poland), Mark Taeger (Switzerland) or Piet Grobler (South Africa)

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

ilustraMundos, una exposición intercultural

Paralelamente a la celebración del congreso internacional “Ilustrando la Diversidad” se inaugurá en el Pazo de Fonseca la exposición “ilustraMundos”, que permanecerá abierta desde el 20 de febrero hasta mediados de abril.

ilustraMundos ofrecerá un recorrido por la obra de ilustradores procedentes de distintas culturas del mundo como Mónica Weiss (Argentina), Carme Solé (Cataluña), Antonio Seijas (Galicia), Machiel Braaksma (Países Bajos), Joanna Domanska (Polonia), Mark Taeger (Suiza) o Piet Grobler (Sudáfrica)

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Illustrating Diversity

“Illustrating Diversity” International Congress will be included the participation of illustrators from different cultures and countries, art and publishing experts as well as reading promoters. The congress will be celebrated next 20-23 February in Santiago de Compostela. The inscription -also for commucations’ authors- will be free.

If you would like to receive more information about you can contact us writting to the next e-mail: campusculturae@usc.es

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario